Ban Điều Hành Nhiệm Kỳ 11

chaomung01

8 Charleville Road, Handsworth, Birmingham B19 1DA

Tel. + 44 (0) 121 554 9685

Email: mvrca1982@yahoo.com

https://mvrca.wordpress.com

Registered Charity No. 702306

vpmvrca02aa


Ban Điều Hành Nhiệm Kỳ 11
10/2007 — 10/2011
Ông: Lê Thành Lập Chủ Tịch
Ông: Nguyễn Thanh Xuân Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ
Ông: Phạm Quang Sơn Phó Chủ Tịch Nội Vụ
Bà: Nguyễn Thị Bích Thủ Quỹ
Ông: Đoàn Kim Đô Tổng Thư ký

Ban Cố Vấn & Thành Viên
Ông: Trần Chí Mỹ Trưởng Ban
Ông: Bùi Văn Tu Phó Ban
Ông: Nguyễn Văn Sự Ông: Nguyễn Văn Thi
Ông: Phan Văn Ba Ông: Hòang Cầu
Ông: Hùynh Văn Trí Ông: Nguyễn Thanh Vân
Ông: Hùynh Văn Long Ông: Nguyễn Văn Hòang
Ông: Nguyễn Văn Lập Ông: Lê Từ
Ông: Dương Hòang Kim Ông: Vũ Văn Quang
Ông: Nguyễn Chinh Ông: Nguyễn Thế Minh
Ông: Nguyễn Văn Khâu Ông: Nguyễn Chiêu
Ông: Trần Văn Hữu Ông: Kiều Văn Lầu
Ông: Lương Huệ Xương Ông: Nguyễn Văn Loan
Ông: Ưng Tố Vần

hhmvrca01


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: